Beleidsdocument ASR zorgbeveiliging 2024

Eindverantwoordelijke: Shailesh Ramcharan


Standaard toevoeging vanuit de norm

Onze organisatie heeft een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd en deze

wordt onderhouden om zo:

  • Continue verbetering te bereiken.
  • Grip te hebben over onze risico's.
  • Te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving.
  • Inzicht te hebben in en invulling te geven aan de eisen van onze Stakeholders, zoals klanten, medewerkers en bevoegd gezag.

Historie van de organisatie

ASR zorgbeveiliging is 16 december 2015 opgericht als ASR Security Services. Het bedrijf is opgericht door de broers Ashwin en Shailesh Ramcharan. In de eerste jaren werd er beveiliging geleverd aan winkels, casino's, evenementen en aanverwante

branches. In 2016 zijn we als onderaannemer in de zorgwereld terecht gekomen en gaandeweg is gebleken dat daar echt onze passie en toegevoegde waarde ligt. In 2020 zijn we tijdens een coachingstraject gekomen tot de keuze om echt te kiezen voor de zorgwereld en daarop onze focus te richten en ons merk aan te passen. Eind 2021 is Robert Schulze toegetreden als aandeelhouder en actief partner en is de eenmanszaak (van Ashwin) ingebracht in de huidige B.V.. Shailesh en Ashwin zijn formeel bestuurder van deze B.V.


Producten en/of diensten die de organisatie levert

Wij leveren twee types medewerkers aan diverse zorginstellingen in Nederland:

  • zorgbeveiligers
  • zorgbegeleiders


Missie en visie van de organisatie

  • Het is onze missie om de zorgverlening aan diverse kwetsbare doelgroepen elke dag weer prettig en veilig te maken.
  • Het is onze visie om op het gebied van beveiliging een toonaangevende speler te worden in de zorgindustrie. Dit willen we bereiken door te werken met de juiste mensen, juiste systemen en samen te werken met de voor ons passende opdrachtgevers. Om toonaangevend te worden zullen we constant moeten werken aan onze zichtbaarheid, ontwikkeling van onze mensen en systemen en innovatie en voortdurende verbetering van onze dienstverlening naar onze opdrachtgevers met als doel de klanttevredenheid constant te verbeteren.
  • Onze kernwaardes zijn Alert, Secuur en Representatief.

Scope van het managementsysteem

Het leveren van beveiligings- en ondersteunende diensten.


Belangrijkste pijlers voor dit jaar

Dit jaar staat geheel in het teken van het aansluiten van nieuwe relaties en het behouden ervan.


Sales

Om hieraan te werken zijn de volgende zaken qua sales in volgorde van importantie dit jaar van belang:

1. sales buiten aanbestedingen om; het salesproces van acquisitie moet verder worden verfijnd om te komen tot meer gesprekken met leads hetgeen uiteindelijk zal leiden tot meer omzet

2. online vindbaarheid en conversie; naast tenders en persoonlijke acquisitie is dit een pijler die we dit jaar verder moeten ontwikkelen.

3. de verdere ontwikkeling van ons tenderproces (we noemen dit onze tenderdesk) en het constant meedingen naar relevante en haalbare aanbestedingen


Deze drie pijlers moeten er komende jaren voor gaan zorgen dat er nieuwe klantrelaties worden aangegaan om de continuïteit en gezondheid van de onderneming te waarborgen in het belang van alle stakeholders.


Kwaliteit en behoud

Naast het aangaan van nieuwe klantrelaties, is het van belang om kwaliteit te blijven leveren zodat relaties tevreden blijven en langdurig met ons samen willen werken.


De belangrijkste pijlers hierbij zijn:

1. Optimaliseren onboarding nieuwe mensen

2. Training en opleiding

3. Monitoren van de operatie

4. Klanttevredenheidsonderzoek


Daarnaast wordt dit jaar een concrete start gemaakt met 

1. het in operatie brengen van ASR zorgsupport B.V.

2. cliëntenvervoer


De concrete doelen, KPI's en bijbehorende acties worden  in het QMS bij doelstellingen weergegeven.