ASR zorgt voor mensen in de zorg

Zorgbeveiliging 

Onze zorgbeveiligers troosten en zorgen dat anderen kunnen helpen

ASR zorgbeveiliging: 100% zorg

Waarom puur kiezen voor de zorg?

Wij hebben er als onderneming voor gekozen om ons geheel te richten op de beveiliging in de zorg en geen andere beveiligingssectoren te bedienen. Juist in de wereld van de zorg waar de zorgprofessionals constant onder druk staan en waar cliënten het hard nodig hebben willen wij het verschil maken.


Al jaren werken wij met ons team in diverse zorginstellingen. De collega's die voor ons werkzaam zijn hebben hier dan ook met hart en ziel voor gekozen. Het zijn stuk voor stuk beveiligers, maar met een passie voor de zorg. En die passie zien onze opdrachtgevers en haar cliënten terug in een stuk zorgzaamheid en flexibiliteit.


Onze mensen

Onze medewerkers werken vanuit hun hart en zijn en gedreven om te helpen. Ze zijn mentaal krachtig zijn om verschillende situaties aan te kunnen. Uiteraard ondersteunen we ons team met opleidingen, processen en aandacht. We willen met iedereen die bij ons werkt een fijne samenwerking opbouwen.


Daarnaast hebben onze beveiligingsmedewerkers uiteenlopende culturele achtergronden, zijn van verschillende sekse, leeftijd, geaardheid, geloofsovertuiging en opleidingsrichting. Iedereen mag zijn of haar identiteit of eigenheid behouden en als kracht inzetten. Per opdrachtgever selecteren we een team van mensen dat elkaar aanvult en voor opdrachtgever, medewerkers, cliënten en elkaar van toegevoegde waarde is.


Professionele beveiligers
Alle zorgbeveiligers bij ASR zorgbeveiliging hebben minimaal het diploma Beveiliger 2. Na hun start krijgt iedere medewerker intern de opleiding ASR fundamentals. Dit is de basis van ons gastheer/-vrouw zijn. Daarna volgt specialisatie in zorgbeveiliging, om goed in te kunnen spelen op praktijksituaties met specifieke, vaak kwetsbare, doelgroep. Hiertoe behoort zorgbegeleiding, omgaan met verwarde mensen, communicatie, kennis over medicatie en ziektebeelden, veiligheid en de-escalatie, fysieke weerbaarheidstraining en DIM trainingen. Ook volgen medewerkers een BHV, EHBO en AED-cursus met jaarlijkse updates. Zo garanderen wij dat onze medewerkers representatief en professioneel de veiligheid bewaken.


De diensten die onze mensen kunnen vervullen zijn o.a.

  • Algehele bewaking instelling (nachtbewaking, lopen van rondes, opvolgen alarm ter plaatse etc.)
  • Aanwezigheid separatie bezoeken
  • Beveiligde receptiefuncties
  • Quick respons team
  • Begeleiding cliëntenvervoer
  • Begeleiding huisbezoek met verhoogd risico


ISO 9001 gecertificeerd

Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat laten we ons jaarlijks extern beoordelen door Kiwa en mogen we het certificaat ISO 9001:2015 dragen. 


Erkend leerbedrijf
Bovendien is ASR een erkend leerbedrijf voor studenten van de opleiding Beveiliger 2. Met praktijkervaring bij onze opdrachtgevers kunnen zij hun opleiding succesvol afronden. Dit zorgt ook voor een constante toestroom van nieuwe beveiligers en borgen wij de continuïteit van ons werk.


Gezond werken
Het werk van een zorgbeveiliger vraagt om mentale en fysieke talenten. Opleidingen maken medewerkers zeker van hun kunnen. Met onze nazorg, gesprekken ter evaluatie van bijvoorbeeld geweldsincidenten, en het delen van ervaringen, dragen wij bij aan een prettige werkomgeving. Wij stimuleren hen om te bewegen en gezond te eten, zodat zij fysiek krachtig zijn. Ook betekent een gezonde levensstijl een lager ziekteverzuim, waardoor wij onze afspraken met opdrachtgevers kunnen nakomen.

Zorgbeveiligings vragen...?