Vergunning Ministerie van Justitie

Over onze vergunning (ND 7150)

Omdat wij er waarde aan hechten transparant te zijn naar onze stakeholders delen we ook deze informatie. Wij zijn een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vergunde particuliere beveiligingsorganisatie.  Onze vergunning is geldig tot en met 10 augustus 2027. Voor die tijd zullen we opnieuw worden beoordeeld zoals elk ander collega bedrijf en wordt deze vergunning wederom voor vijf jaar verstrekt.


Het Ministerie heeft tevens toestemming gegeven om Shailesh en Ashwin te belasten met de leiding van onze onderneming.