ASR bewaakt het goede gevoel

Kom je ons helpen met helpen?

Werken bij ASR zorgbeveiliging

Werken bij ASR zorgbeveiliging is werken vanuit je hart en kracht. We verwachten van onze medewerkers dat zij mensenmensen zijn en gedreven om te helpen. Ook letten we erop dat zij mentaal krachtig zijn om verschillende situaties aan te kunnen. Uiteraard ondersteunen we ons team met opleidingen, processen en aandacht. We willen met iedereen die bij ons werkt een fijne samenwerking opbouwen.


Diversiteit maakt krachtig
Onze medewerkers hebben uiteenlopende culturele achtergronden, zijn van verschillende sekse, leeftijd, geaardheid, geloofsovertuiging en opleidingsrichtingen. Iedereen mag zijn of haar identiteit of eigenheid behouden en als kracht inzetten. Per opdrachtgever selecteren we een team van mensen dat elkaar aanvult en voor opdrachtgever, medewerkers, cliënten en elkaar van toegevoegde waarde is.


Professionele beveiligers
Alle beveiligers bij ASR zorgbeveiliging beheersen minimaal het diploma Beveiliger 2. Bij aanname krijgt iedere medewerker intern de opleiding vanuit onze kernwaarden: Alert, Secuur & Representatief. Dit is de basis van ons gastheer/-vrouw zijn. Daarna volgt specialisatie in zorgbeveiliging, om goed in te kunnen spelen op praktijksituaties met specifieke, vaak kwetsbare, doelgroep. Hiertoe behoort zorgbegeleiding, omgaan met verwarde mensen, veiligheid en de-escalatie, fysieke weerbaarheidtraining en DIM trainingen. Ook volgen medewerkers een BHV, EHBO en AED-cursus met jaarlijkse updates. Zo garanderen wij dat onze medewerkers representatief en professioneel de veiligheid bewaken.


Erkend leerbedrijf
Bovendien is ASR een erkend leerbedrijf voor studenten van de opleiding Beveiliger 2. Met praktijkervaring bij onze opdrachtgevers kunnen zij hun opleiding succesvol afronden. Dit zorgt ook voor een constante toestroom van nieuwe beveiligers en borgen wij de continuïteit van ons werk.


Gezond werken
Het werk van een beveiliger vraagt om mentale en fysieke talenten. Opleidingen maken medewerkers zeker van hun kunnen. Met onze nazorg, gesprekken ter evaluatie van bijvoorbeeld geweldsincidenten, en het delen van ervaringen, dragen wij bij aan een prettige werkomgeving. Wij stimuleren hen om te bewegen en gezond te eten, zodat zij fysiek krachtig zijn. Ook betekent een gezonde levensstijl een lager ziekteverzuim, waardoor wij onze afspraken met opdrachtgevers kunnen nakomen.


Join our family!

Neem contact met onze HR afdeling op om gewoon eens contact te maken en de mogelijkheden te bespreken of check onze openstaande vacatures. We spreken je graag eens!

Zoek jij een toffe stage?