ASR werkt volgens de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Wij commiteren ons aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.


Wij vinden dit zeer normaal gedrag en hebben de Code dan ook met plezier en toewijding getekend.