ASR levert support in de zorg

Onze zorgondersteuners vangen op en zorgen dat anderen kunnen helpen

ASR zorgsupport levert ondersteuning in de zorg

Waarom puur kiezen voor de zorg?

Wij hebben er als onderneming voor gekozen om ons geheel te richten op de zorg. Juist in de wereld van de zorg waar de zorgprofessionals constant onder druk staan is het werk van zorgbegeleiders van onschatbare waarde. Wij leveren zorgsupport aan de professionals die al in de instelling werkzaam zijn en zorgen zo samen als team voor de aanwezige cliënten. Zo nemen we onder meer taken over van verpleegkundigen zodat zij zich kunnen richten op de kerntaken.


Al jaren werken wij met ons team in diverse zorginstellingen. De collega's die voor ons werkzaam zijn hebben hier dan ook met hart en ziel voor gekozen. Het zijn stuk voor stuk mensen met een passie voor de zorg. En die passie zien onze opdrachtgevers en haar cliënten terug in een stuk zorgzaamheid en flexibiliteit.


Onze mensen

Onze medewerkers werken vanuit hun hart en zijn en gedreven om te helpen. Ze zijn mentaal krachtig zijn om verschillende situaties aan te kunnen. Uiteraard ondersteunen we ons team met opleidingen, processen en aandacht. We willen met iedereen die bij ons werkt een fijne samenwerking opbouwen.


Daarnaast hebben onze medewerkers uiteenlopende culturele achtergronden, zijn van verschillende sekse, leeftijd, geaardheid, geloofsovertuiging en opleidingsrichting. Iedereen mag zijn of haar identiteit of eigenheid behouden en als kracht inzetten. Per opdrachtgever selecteren we een team van mensen dat elkaar aanvult en voor opdrachtgever, medewerkers, cliënten en elkaar van toegevoegde waarde is.


Professionele zorgbegeleiders
Een zorgbegeleider is een professional die ondersteuning biedt aan mensen die hulp nodig hebben bij dagelijkse activiteiten, zoals ouderen, mensen met een beperking of personen met psychische problemen. Ze helpen cliënten bij het uitvoeren van taken zoals 1 op 1 begeleiding, persoonlijke verzorging, maaltijden, en huishoudelijke taken. Daarnaast kunnen ze ook emotionele steun bieden, sociale activiteiten organiseren en helpen bij het behoud van een zo zelfstandig mogelijk leven. Hoewel het geen beveiligers zijn, zorgen zij wel degelijk voor een stuk rust en veiligheid bij de instellingen waar zij werkzaam zijn.


De diensten die onze zorgsupporters kunnen leveren zijn o.a.

  • Huishoudelijke taken op de afdeling
  • Fysieke ondersteuning en begeleiding bij algemene dagelijkse levensbehoeften- en huishoudelijke activiteiten
  • Fysieke zorgbegeleiding
  • Cliëntenvervoer
  • Het assisteren van verpleegkundig personeel
  • Huismeesters


ISO 9001 gecertificeerd

Omdat kwaliteit bij ons hoog in het vaandel staat laten we ons jaarlijks extern beoordelen door Kiwa en mogen we het certificaat ISO 9001:2015 dragen. 


Gezond werken
Het werk van een zorgondersteuner vraagt om mentale en fysieke talenten. Opleidingen maken medewerkers zeker van hun kunnen. Met onze nazorg, gesprekken ter evaluatie van bijvoorbeeld geweldsincidenten, en het delen van ervaringen, dragen wij bij aan een prettige werkomgeving. Wij stimuleren hen om te bewegen en gezond te eten, zodat zij fysiek krachtig zijn. Ook betekent een gezonde levensstijl een lager ziekteverzuim, waardoor wij onze afspraken met opdrachtgevers kunnen nakomen.

Eens kennismaken?