Beleidsdocument ASR zorgbeveiliging 2023

Eindverantwoordelijke: Shailesh Ramcharan


Standaard toevoeging vanuit de norm

Onze organisatie heeft een managementsysteem opgezet en geïmplementeerd en deze

wordt onderhouden om zo:

 • Continue verbetering te bereiken.
 • Grip te hebben over onze risico's.
 • Te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving.
 • Inzicht te hebben in en invulling te geven aan de eisen van onze Stakeholders, zoals klanten, medewerkers en bevoegd gezag.

Historie van de organisatie

ASR zorgbeveiliging is 16 december 2015 opgericht als ASR Security Services. Het bedrijf is opgericht door de broers Ashwin en Shailesh Ramcharan. In de eerste jaren werd er beveiliging geleverd aan winkels, casino's, evenementen en aanverwante

branches. In 2016 zijn we als onderaannemer in de zorgwereld terecht gekomen en gaandeweg is gebleken dat daar echt onze passie en toegevoegde waarde ligt. In 2020 zijn we tijdens een coachingstraject gekomen tot de keuze om echt te kiezen voor de zorgwereld en daarop onze focus te richten en ons merk aan te passen. Eind 2021 is Robert Schulze toegetreden als aandeelhouder en actief partner en is de eenmanszaak (van Ashwin) ingebracht in de huidige B.V.. Shailesh en Ashwin zijn formeel bestuurder van deze B.V.


Producten en/of diensten die de organisatie levert

Wij leveren twee types medewerkers aan diverse zorginstellingen in Nederland:

 • zorgbeveiligers
 • zorgbegeleiders


Missie en visie van de organisatie

 • Het is onze missie om de zorgverlening aan diverse kwetsbare doelgroepen elke dag weer prettig en veilig te maken.
 • Het is onze visie om op het gebied van beveiliging een toonaangevende speler te worden in de zorgindustrie. Dit willen we bereiken door te werken met de juiste mensen, juiste systemen en samen te werken met de voor ons passende opdrachtgevers. Om toonaangevend te worden zullen we constant moeten werken aan onze zichtbaarheid, ontwikkeling van onze mensen en systemen en innovatie en voortdurende verbetering van onze dienstverlening naar onze opdrachtgevers met als doel de klanttevredenheid constant te verbeteren.
 • Onze kernwaardes zijn Alert, Secuur en Representatief.

Scope van het managementsysteem

Het leveren van beveiligings- en ondersteunende diensten.


Belangrijkste pijlers voor dit jaar

 • behalen ISO certificering
 • behalen Keurmerk beveiliging
 • focus op een betere klantspreiding met als doel 3 aanbestedingen te winnen
 • opzetten tenderdesk om efficiënter mee te draaien bij aanbestedingen
 • nieuwe website online om ons verhaal zo duidelijker naar voren te brengen

Voltooid op: 2023-06-29 08:26:52