Risico's in de ambulante zorg
Veiligheid in de GGZ
Shailesh Ramcharan
Veiligheid in de GGZ
04/18/2024
3 min

Veiligheid bij ambulant werk in de GGZ

04/18/2024
3 min

BEN JIJ BEZIG MET JOUW VEILIGHEID BIJ AMBULANT WERK?

Ambulante zorg omvat therapieën en behandelingen die worden verstrekt aan mensen die niet zijn opgenomen in een kliniek of ziekenhuis. Dit kan bestaan uit individuele therapie, groepstherapie, medicamenteuze behandelingen, psychosociale ondersteuning, enzovoort.

Ambulant werk in de GGZ omvat het verlenen van zorg buiten de traditionele zorginstellingen. Dit kan het leveren van zorg aan huis, in wijken, op straat, of op andere locaties zijn waar cliënten zich bevinden. Ambulante professionals, zoals ambulante begeleiders, bieden ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen, verslavingsproblematiek, of andere mentale gezondheidsuitdagingen. Ze helpen cliënten bij dagelijkse activiteiten, het ontwikkelen van vaardigheden, sociale integratie en coördineren zorg met andere professionals.

RISICO’S VAN AMBULANT WERKEN IN DE GGZ

Een van de meest prominente risico's van ambulant werken in de GGZ is de confrontatie met agressie, intimidatie, en geweld. Het verlaten van de veilige omgeving van een kantoor betekent dat professionals zich in situaties plaatsen waar ze alleen opereren, zonder directe ondersteuning van collega's. Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsveiligheid (NCVB) blijkt dat meer dan een derde van de ambulante medewerkers zich weleens onveilig voelt tijdens het werk, en één op de vijf te maken krijgt met agressie, zowel verbaal als fysiek.

EEN CASE UIT DE PRAKTIJK

Sinds kort werken we samen met een huisarts die regelmatig huisbezoeken aflegt bij cliënten thuis. De huisarts merkte dat hij zich niet altijd veilig voelde tijdens deze huisbezoeken en vaak geconfronteerd werd met agressieve reacties van cliënten en naastbetrokkenen. Hij zocht naar een manier om toch zorg aan huis te kunnen blijven verlenen zonder zelf risico te lopen, en zo kwam hij bij ASR zorgbeveiliging & support terecht.

Tegenwoordig leggen we huisbezoeken met hem af in duo's, waarbij onze zorgbeveiliger de huisarts vergezelt op de dagen dat hij bezoek moet afleggen bij patiënten met een hoog risicoprofiel. Dit zorgt niet alleen voor extra veiligheid, maar stelt de huisarts ook gerust, wetende dat hij ondersteund wordt in het geval van onvoorziene situaties. Bovendien dragen onze collega’s  casual kleding om zo min mogelijk op te vallen en de verbinding met de cliënt te behouden, wat de drempel voor agressie verlaagt.

Daarnaast hebben we samen met de huisarts protocollen opgesteld om te volgen tijdens huisbezoeken, en hebben we twee specifiek aangewezen zorgbeveiligers die bekend zijn met de situatie. De huisarts kan op elk moment een seintje geven wanneer hij extra ondersteuning nodig heeft, en onze zorgbeveiligers zijn altijd paraat om te helpen.

BESCHERM JEZELF TEGEN AGRESSIE

Voorbereiding en risico-inschatting: Voordat je een cliënt ontmoet, is het belangrijk om voorbereid te zijn. Verzamel zoveel mogelijk informatie over de cliënt en de omgeving waarin je gaat werken. Identificeer potentiële risico's en bereid je voor op mogelijke scenario's.

Communiceer effectief: Goede communicatie kan veel conflicten voorkomen. Wees duidelijk en respectvol in je communicatie met cliënten. Luister actief naar hun behoeften en zorgen en probeer mogelijke spanningen te de-escaleren.

Stel grenzen: Het is essentieel om duidelijke grenzen te stellen en deze te handhaven. Dit kan betrekking hebben op fysieke grenzen, zoals het respecteren van de persoonlijke ruimte, maar ook op gedragsmatige grenzen, zoals het accepteren van respectvol gedrag.

Ken je uitweg: Zorg ervoor dat je altijd een plan hebt om te ontsnappen uit een potentieel gevaarlijke situatie. Ken de uitgangen en wees op de hoogte van mogelijke vluchtroutes.

Gebruik beschermende maatregelen: Indien nodig, maak gebruik van beschermende maatregelen zoals alarmsystemen, bodycams of professionele begeleiding vanuit een gespecialiseerde partij.

TOT SLOT

Ambulant werken in de GGZ biedt een waardevolle mogelijkheid om directe ondersteuning te bieden aan cliënten in hun eigen omgeving. Echter, het brengt ook risico's met zich mee, met name op het gebied van veiligheid. Het is van cruciaal belang dat professionals zich bewust zijn van deze risico's en effectieve strategieën gebruiken om zichzelf te beschermen tegen agressie en andere bedreigingen.

OVER ONS

Mensen in de zorg hebben hun hart op de goede plek. Je wilt mensen in problemen graag helpen aan de juiste opvang, behandeling en oplossing. Maar soms ontstaan daarbij ook onveilige situaties als mensen zichzelf kwijt zijn, in paniek, verward of zelfs heel agressief. Dan moet er iemand zijn die de veiligheid van de hulpverleners bewaakt. Die weet hoe te handelen, hoe escalaties te voorkomen en de rust weet terug te brengen.

Dat is dé specialiteit van ASR zorgbeveiliging & support. Onze mensen hebben geleerd situaties in te schatten en te handelen. Met groot respect voor, en in nauwe samenwerking met de hulpverleners.

En met mededogen voor de mens in problemen. ASR bewaakt het goede gevoel.

 Meer weten over wat wij voor jullie instelling kunnen betekenen, neem gerust eens contact met ons op.

Categorieën